سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

روزنامه اقبال

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

سایت یار دبستانی

مقالات

 هردم از اين باغ بری مي رسد


 يك مساوي يك


 شريعت عليه شريعت


 ممنوعیت


 آزادی انتخابات، بدون انتخاب آزاد؟


 دود سفيد، سياه... سرخ


 ابطحي: فقط‌ راننده اصلاحات عوض‌ مي شود


 موانع مشاركت اجتماعي زنان


 معلمان دموكراسي


 بازخواني پرونده «كنفرانس برلين»


 «نقد دولت» و صداقت خاتمی


 زبان سرخ و سر سبز


 به مناسبت روز جهانی کارگر،پایان تضاد


 تأمین اجتماعی و دولت خاتمی


 خواب خوش آقاي شهردار!


تريبون

 عذرنامه


 تا تیغ قلم بر تن اشباح نشیند، «گنجی» ننشیند


 نامه سرگشاده اصلاح طلبان کرد به نامزدهای ریاست جمهوری درباره مطالبات کردها


 پيام به هاشمى


 اونقه... اونقه...!


 پيام احسان نراقي: سزاوار نيست جوانان در اين انتخابات بي تفاوت باشند


 تجربه هشت سال گذشته


 زهرا اشراقی : قوانين موجود ، قانون الهي نيست كه بگوييم نمي‌توان آن را تغيير داد.


 مجيد تولايي : جامعه‌اى مبتنى بر قوانين دمكراتيك و حقوق بشر مى‌خواهيم


 چه بايد پاسخش مي دادم


 متن کامل سخنراني مهندس سحابي در حسينيه ارشاد


 الگويى براى عمل


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 17111384/02/12 - 13:59:27 P.M

 معلمان دموكراسيPrint This Page!!!

  نويسنده : علي‌اصغر سيدآبادي
 (از همين نويسنده)


براي ناكامي جنبش دموكراسي‌خواهي علل مختلفي را مي‌توان برشمرد، اما در ميان همه اين علل «ناآگاهي عمومي از دموكراسي» نقشي ويژه دارد.
تحليلگران مسائل ايران معاصر در پژوهش‌هاي خود، در توضيح شكست‌هاي پي‌درپي اصلاحات در ايران به اين نكته اشاره كرده‌اند و نقش آموزش و پرورش را در كاميابي‌ها و ناكامي‌ها نشان داده‌اند، با اين همه هنوز هم كماكان در بر همين پاشنه مي‌چرخد.
تأملي در وضعيت آموزش و پرورش در هشت سال گذشته، اگرچه نمونه‌هايي از تلاش براي عبور از اين دايره بسته را پيش رويمان مي‌گذارد، اما باز هم نمي‌توانيم بگوييم كه نسيم اصلاحات در‌ آموزش و پرورش وزيده است.
تأسيس شوراي دانش‌آموزي، مجلس دانش‌آموزي، تلاش براي انتخابي كردن مديران مدارس و تلفيق فعاليت‌هاي آموزش و پرورش، اجراي طرح ارتقاي شغلي معلمان و ... نمونه‌هايي از اين تلاش‌هاست، اما با اين همه نمي‌توان گفت آموزش و پرورش ايران آموزش و پرورش اصلاحگراست.
آموزش و پرورش مي‌تواند از دو طريق مشخص، در عمومي كردن آگاهي‌هاي مربوط به دموكراسي و جامعه‌اي دموكراتيك تأثيرگذار باشد كه يكي از‌آنها، كتاب‌هاي درسي است. از طريق كتاب‌هاي درسي مي‌توان ادبيات دموكراسي را گسترش داد و اين آگاهي‌ها را عمومي كرد، اما آيا گسترش آگاهي‌ها كافي است؟
در سير حركت جامعه به سوي دموكراسي آگاهي بسيار اهميت دارد، اما اگر زمينه مناسبي براي تمرين آن فراهم نشود و دانش‌آموزان نتوانند آموخته‌هاي خود را زندگي كنند، كاري از پيش نمي‌رود.
پيشبرد اين موضوع در‌ آموزش و پرورش نيازمند «آموزش و پرورش دموكراتيك» است. بي‌ترديد آموزش و پرورش كنوني ايران، آموزش و پرورشي دموكراتيك نيست. در وضعيت كنوني آموزش و پرورش ايران سلسله مراتب اداري متصلبي وجود دارد كه تصميم‌ها از بالا به پايين در اين نهاد بزرگ جاري مي‌شود و معلمان مجريان تصميم‌هايي هستند كه خود در ساختن آن هيچ نقشي نداشته‌اند.
در‌ آموزش و پرورش اقتدارگرا معلم كسي نيست جز فروشنده ارزان خدمات، كه همه تقدير از او با نوازش‌هاي زباني مقام‌هاي ارشد خود و سازمانش همراه است. در روز معلم نامش سر زبان‌هاست، اما به نقش ارجمندي كه مي‌تواند ايفا كند، توجهي نمي‌شود.
تنها راه گسترش و تمرين دموكراسي در ايران، حركت به سوي آموزش و پرورش دموكراتيك است و در آموزش و پرورش دموكراتيك معلمان جزو تصميم‌گيرندگانند نه مجريان ساده تصميمات ديگران.
معلمي كه خود جايگاهي چنين ارزشمند يافته باشد، به دانش‌آموز نيز ارج مي‌گذارد و دانش‌آموز نيز در سرنوشتي كه برايش رقم زده مي‌شود، تأثير مي‌گذارد. در چنين آموزش و پرورشي هر معلمي مي‌تواند معلم دموكراسي باشد. آموزش و پرورش دموكراتيك آموزش و پرورشي است كه معلمانش، معلمان دموكراسي‌اند و اين بزرگ‌ترين تقدير از معلمان و جامعه‌اي است كه به چنين معلماني نياز دارد.

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap