Sitemap محمدباقر قالیباف در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: بنده به جز یک خانه 180 متری و یک خودرو هیچ چیز دیگری ندارم... قبول ندارم در مطبوعات آزادی وجود ندارد بلکه معتقدم آزادی وجود دارد و در مورد آنها قانون اجرا می شود ولی با مطبوعات برخورد سلیقه ای و گزینشی صورت می گیرد و عدالت اجرا نمی شود... مطبوعات نباید این تصور را داشته باشند که چون مطبوعات هستند هر کاری می توانند انجام دهند... پیوستن به W.T.O با تناسب زمانی و شرایط فعلی مغایر است... برای مثال من برای نیروی انتظامی بنز الگانس با قیمت 16 میلیون تومان وارد کردم اما اگر به W.T.O ملحق شویم ایران خودرو که پژو پارس را 17 میلیون می دهد باید جمع کند و برود... برای احوالپرسی و عیددیدنی پیش ایشان ]هاشمی رفسنجانی[ رفتم و آقای هاشمی هم آنجا در مورد میزان جدیت من برای حضور در انتخابات پرسید که من گفتم در این زمینه جدی هستم... اگر هاشمی بیاید همچنان در صحنه خواهم بود و مطمئنا جدی ترین رقیب من آقای هاشمی رفسنجانی است... ]درخصوص رجل سیاسی بودن[ هر تصمیمی که توسط شورای نگهبان گرفته شود برای من قابل قبول است... اگر رابطه با آمریکا در راستای منافع ملی کشور باشد حتما کوشش خواهم کرد که رابطه ایجاد شود اما اگر برخلاف این باشد موضوع بالعکس خواهد بود و به طور کل با این موضوع که هیچگاه نباید با آمریکا رابطه برقرار کنیم مخالفم... من این را قبول ندارم که همه مشکلات ما با رابطه با آمریکا حل می شود... ]درخصوص وعده پرداخت 50 هزار تومان به ایرانی در هر ماه توسط کروبی[ آنها که این قول را می دهند سال های سال مسؤول بوده اند و قبلا هم نداده اند.