found capture at 20180403021513 Sitemap محمدنبي حبيبي كه در پنجمين اجلاس منطقه‌اي خواهران حزب موتلفه اسلامي در استان همدان سخن مي‌گفت، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري گفت: اصولگرايان ثابت كرده اند و خواهند كرد كه قدرت طلب نيستند و به دنبال تكليف شرعي مي باشند اميدواريم اين تكاليف منتهي به نامزد شدن يك فرد در انتخابات رياست جمهوري شود.
وي افزود: ‌نامزد ما نامزد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است و در حال حاضر شوراي هماهنگي نامزد خود را دكتر لاريجاني معرفي نموده است. اما اگر تا نزديك انتخابات شرايط تغيير عمده‌اي كند و نياز به تغيير نامزد باشد، اين تغيير ناممكن نيست.
وي با بيان تاريخچه تشكيل شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب افزود: اصولگرايي كه امروز مطرح است مبتني بر 4 اصلي است كه رهبر معظم انقلاب در سال 78 براي گروه‌هاي مختلف تأكيد كردند تا بر مبناي آن وفاق كنند و خطوط بين خودي ها را حذف و مواضع خود را با غيرخوديها پر رنگ كنند.
دبير كل حزب موتلفه 4 اصل اصولگرايان را اسلام، نظام اسلامي، خط و سيره امام و ولايت فقيه برشمرد و تصريح كرد: وقتي از نظام اسلامي سخن مي‌گوييم مشخص است كه منظور اسلام داعيه دار حكومت است و امروز صف اصلي ميان داعيه داران حكومت اسلامي و مخالفان آن تشكيل شده است.
حبيبي در ادامه گفت: خيانت هايي كه برخي از افراد انجام داده اند در مسير فعاليت هاي گروهكهایی است كه سعي داشتند نظام را ناكارآمد جلوه بدهند، زيرا قوت استدلال حكومت اسلامي را ديده‌اند.
وي افزود: مديران نالايق كه توانايي ندارند و عرصه را به مديران لايق واگذار نكردند را شريك آمريكا مي‌دانيم.
دبير حل حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد: وقتي مي‌گوييم پايبندي به سيره حضرت امام، از اين روست كه بيانگر اسلام با شرايط روز است ما براي زمينه سازي ظهور امام زمان(عج) حركت مي كنيم و لازمه آن تكيه بر عنصر فقاهت پوياي اسلامي است.
حبيبي ولايت فقيه را رمز ماندگاري نظام دانست و افزود:‌ مبارزه ياران مصدق با 2 توطئه خنثي شد، اما در اين 26 سال مستكبرين و ابرقدرتها با تمام توان به توطئه گري پرداخته اند و هنوز راه امام ادامه دارد و اين از بركت ولايت فقيه است.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي تصريح كرد: از افتخارات موتلفه اسلامي است كه گوش به فرمان رهبر است. در خرداد 76 رأي موتلفه اسلامي مشخص بود، اما وقتي رهبري نتيجه را حماسه خواندند، موتلفه به حمايت از نامزد پيروز پرداخت و در جلسات خصوصي نيز به آقاي خاتمي گفتيم اگر نامزد خودمان هم رأي مي‌آورد اين گونه انتقادها را در راستاي پيشبرد نظام مطرح مي‌كرديم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آرمين در سخنراني همدان خود گفته است 2 درصد از خانمها در عرصه مديريتي بيشتر حضور ندارند و مقصر اين موضوع جناح راست است، بيان داشت: ما دسته بندي چپ و راست را قبول نداريم اما ما ثابت كرده ايم كه پيرو خط امام هستيم و امام مكرر فرمودند نقش زنان در انقلاب بالاتر از مردهاست. البته اين آمار نيز غلط به نظر مي‌رسد.
حبيبي همچنين در پاسخ به سوالي پيرامون مذاكرات هسته‌اي گفت: در اين مذاكرات مطالب منطقي و در چهارچوب مقررات بين المللي مطرح شد و با عكس العمل هاي آمريكا و اروپا چهره واقعي آنها آشكار گرديد. ضرورت داشت در اين مذاكرات شركت كنيم تا دست آنها رو شود.
وي در ادامه تصريح كرد: در ذهن انگليسيها هنوز استعمار هندوستان فراموش نشده و نمي‌دانند كه با دم شير بازي مي‌كنند. ما هرگز از تكنولوژي صلح آميز هسته اي دست نمي‌كشيم و پاي هزينه هاي آن ايستاده ايم.
دبير كل حزب موتلفه در پاسخ به توهين هاي يك عنصر سياسي افراطي در همدان گفت: صبر ملت درباره اين گونه سخنان اندازه‌اي دارد و همان گونه كه جواب آمريكا را با تو دهني دارد جواب دنباله‌روهاي آمريكا را نيز خواهد داد.
وي در پاسخ به سوالي پيرامون سازمان مجاهدين انقلاب گفت: وضع ما نسبت به اين سازمان همان تحليل جامعه مدرسين حوزه علميه قم است كه در بيانيه خود اعلام كرده است.
محمدنبي حبيبي در پايان از خواهران موتلفه اسلامي كه از استان هاي زنجان، همدان و مركزي در اين اجلاس حضور داشتند خواست روزانه براي خود كارنامه اي صادر كنند كه براي انتخابات چه كرده اند.